TrustCloud VideoCert

Video identificatie met en zonder assistentie voor het verkrijgen, beheren en uitgeven van gekwalificeerde certificaten

TrustCloud VideoCert is een video identificatie dienst die geassisteerd of individueel gerealiseerd worden waarmee de identiteit van de gebruiker gecontroleerd Word in de huidige tijd zodat op afstand certificaten kunnen worden afgegeven waarmee transacties in de publieke administratie kunnen worden uitgevoerd tijdens de noodtoestand.

De gebruikers hebben zich geïdentificeerd door middel van TrustCloud VideoCert waarbij ze in het hele proces begeleid werden door video agenten die kwalificeert zijn voor de video identificatie. In de geassisteerde modus, helpen de video agenten de gebruiker met het platform in het gehele identificatieproces om daarna een certificaat uit te geven zonder dat de klant fysiek aanwezig hoeft te zijn om de transactie te kunnen voltooien.

Certificaten in slechts enkele minuten

Bij Branddocs hebben we altijd gepleit voor het vergemakkelijken van elektronische identificatie voor onze klanten en daarom hebben we vanaf het begin de meest complete en veilige oplossing op de markt gebracht.

Met TrustCloud VideoCert kunt u een digitaal certificaat verkrijgen op een snelle en efficiënte manier met behulp van het team van video agenten waarbij alles volgens de regels van SEPBLAC word uitgevoerd en waarbij U volledige Legale en technische zekerheid heeft.

Regelgevingskader

De situatie die sinds de komst van de Covid-19 in Spanje is ontstaan, heeft ertoe geleid dat de staat uitzonderlijke maatregelen heeft moeten nemen om de veroorzaakte sociaal-economische gevolgen te beperken. Onder deze acties laat het Koninklijk Besluitwet 11/2020 van 31 maart toe dat de Certificeringsautoriteiten (CA-Certificeringsautoriteiten) op afstand gekwalificeerde certificaten uitreiken.

Volgens de elfde aanvullende bepaling, die betrekking heeft op voorlopige maatregelen voor de afgifte van gekwalificeerde elektronische certificaten, is dus bepaald dat:

“Tijdens de geldigheidsduur van de staat van alarm, beslist bij Koninklijk Besluit 463/2020 van 14 maart, zal de afgifte van gekwalificeerde elektronische certificaten worden toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 24.1.d) van Verordening (EU) 910/2014 van 23 juli, betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt. Te dien einde aanvaardt het controleorgaan deze methoden van identificatie per videoconferentie, op basis van de procedures die door de uitvoerende dienst van de Commissie. Ter voorkoming van het witwassen van geld en monetaire delicten zijn toegestaan of door een andere lidstaat van de Europese Unie zijn erkend voor de afgifte van gekwalificeerde certificaten. De gelijkwaardigheid van het beveiligingsniveau wordt gecertificeerd door een overeenstemmingsbeoordelingsinstantie. De aldus afgegeven certificaten worden door de dienstverrichter aan het einde van de alarmfase ingetrokken en het gebruik ervan is uitsluitend beperkt tot de betrekkingen tussen de houder en de overheid.” Voor meer informatie kunt u het Staatsblad van Spanje (BOE-A-2020-4208) raadplegen

In dit nieuwe scenario vragen de certificeringsinstanties om een robuuste oplossing die niet alleen videobellen mogelijk maakt, maar ook de wettelijke niveaus en het bewijs levert die nodig zijn om elke poging tot fraude, zoals spoofing, te voorkomen.

Eigenschappen

TrustCloud VideoCert is een platform voor veilige video identificatie waarmee certificaten worden uitgegeven en waarmee alle bewijsstukken over de identiteit van een persoon gecontroleerd en gegenereerd worden na een proces wat slechts enkelen minuten duurt.

TrustCloud VideoCert beschikt over de volgende eigenschappen:

  • Locatiebepaling van de gebruiker.
  • Live presentatie van documenten.
  • Directe ondertekening van het contract van RA /geregistreerde instantie Branddocs.
  • Identificatie met speciaal opgeleiden agenten.
  • Controle over het apparaat voor het versnellen van het proces en het toegankelijk maken voor elke persoon en in het speciaal voor personen minder ervaren met technologie.
  • Bewaring van bewijsstukken, van grotere kwaliteit dan fysieke processen (video, Documenten, Selfie, inclusief controle van geldigheid van documenten).
  • Video en audio opname van het gehele proces waarbij voldaan Word aan de regelgeving van SEPBLAC.
  • Fotograferen, selecteren van foto’s en het versturen direct naar onze systemen.

Neem contact op met ons voor meer informatie