TrustCloud GDPR

Verkrijgen, Beheren en Bewaren van toestemmingen en persoonsgegevens in één enkel platform.

Trustcloud is de meest complete oplossing op de markt voor een uitgebreid beheer van alle informatie die door de nieuwe algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR – General Data Protection Regulation) wordt beschermd.

Om tegemoet te komen aan de huidige behoeften past TrustCloud zich aan het gebruik van GDPR aan, zodat bedrijven de door haar gevraagde functies kunnen uitvoeren zoals het verzamelen van expliciete en geïnformeerde toestemming van elke klant in een paar seconden en vanuit elk kanaal, waarbij het resultaat direct naar de CRM of ERP wordt teruggestuurd en een veilig opgeslagen kopie wordt gegenereerd.

Ook kunt u met TrustCloud en in overeenstemming met de GDPR de gegevens van gebruikers blokkeren en hen in staat stellen al hun rechten uit te oefenen.

Trustcloud is aangepast aan de GDPR use case van uw bedrijf om een uitgebreide oplossing te bieden die alle aspecten omvat die nodig zijn voor de naleving. Alle informatie zal te allen tijde en in realtime toegankelijk zijn, waarbij eventuele wijzigingen direct worden gemeld.

GDPR Integrale Oplossing

TrustCloud in gebruik van GDPR staat toe:

 • Beheer alle geïnformeerde toestemmingen die worden verzameld via een van zijn kanalen (Web, Contact Center, POS…) en beheer ze in real time.
 • Update de toestemmingen van de databank van uw klanten die al geregistreerd zijn in een snelle en veilige manier via onze oplossing.
 • Reageer snel op verzoeken van uw consumenten en medewerkers om hun A.R.C.O. (Access, Rectification, Cancellation and Opposition) rechten uit te oefenen.
 • Blokkeer de gebruikersgegevens.
Bescherming en opslag van persoonlijke gegevens

Bescherming en opslag van persoonlijke gegevens

Creëer een veilige en toegankelijke samenstelling van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de GDPR. Bewaar persoonlijke gegevens bij de gekwalificeerde bewaardienst zoals Trusted Third Party en haal snel en eenvoudig persoonlijke gegevens op wanneer dat nodig is.

Voer processen voor het wissen van gegevens uit om duplicatie te voorkomen, corrigeer en debug en standaardiseer persoonlijke gegevens door een e-mail-, mobiele en postadrescontroleur toe te passen.

Verbind en verbeter de ervaring met uw klanten

TrustCloud stelt u in staat om de klantervaring te verbeteren met wrijvingsloze en geauthenticeerde communicatiekanalen.

 • Bescherm uw klanten en organisaties tegen fraude.
 • De noodzaak van voortdurende identificatie en verificatie is niet langer nodig.
 • Ontvang en update in real time de uitvoering van de ARCO-rechten van uw klanten. Via een beheersplatform van kanalen zoals APP of WEB kan de klant op elk moment zijn gegevens beheren en aanpassen en eerder verstrekte toestemmingen wijzigen.
 • Beheer het recht op overdraagbaarheid snel en in een paar stappen.
Verbinden en verbeteren van uw klantervaring

Belangrijkste voordelen

 • Accreditatie van de naleving van GDPR en LOPD, voor nieuwe en bestaande klanten.
 • Omnikanaal communicatieproces, zowel digitaal (e-mail, sms, web…) als fysiek (call-center, TPV, post…)
 • Hoog niveau van bewijs door middel van gecertificeerde processen die worden uitgevoerd door een externe vertrouwde Derde Partij en ten minste 5 jaar worden bewaard.
 • SPlug and Play oplossing: eenvoudig te integreren, met snelheid en grote flexibiliteit.
 • Volledig schaalbaar in volume, kanalen, gebruikers, enz… om alles te voorzien wat uw bedrijf nodig heeft.

GDPR

De algemene verordening inzake gegevensbescherming (Verordening 2016/679) is bedoeld om de gegevensbescherming voor alle personen in de EU te versterken en te verenigen. Het belangrijkste doel ervan is de burger of bewoner controle te geven over zijn of haar persoonlijke gegevens en op zijn of haar beurt de regelgeving voor het internationale bedrijfsleven te vereenvoudigen door de EU-regelgeving te bundelen.

Deze verordening vervangt de gegevensbeschermingsrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG) van 1995. De inwerkingtreding ervan op 25 mei 2018 stelt alle bedrijven, ook buitenlandse bedrijven buiten de EU, die gegevens van bewoners van de EU verwerken, op de proef.

Niet-naleving van de GDPR is strikt onderworpen aan strenge sancties die kunnen oplopen tot 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet. Bovendien hebben de lidstaten de mogelijkheid om te voorzien in strafrechtelijke sancties voor schendingen van deze verordening, met inbegrip van schendingen van nationale regels die zijn vastgesteld op grond van en binnen de grenzen van deze verordening.

Uitbreiding van de definitie van persoonsgegevens

De definitie van persoonsgegevens in de GDPR omvat een aantal gebieden, waaronder de gebruikelijke persoonsgegevens en mogelijke elementen zoals foto’s en sociale media-inhoud.

Dit alles stelt ons voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het recht van de burgers op privacy en de mogelijkheid om toegang tot hun gegevens te eisen.

Daarnaast zijn er nieuwe elementen nodig, zoals de vereiste van expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens.