TrustCloud VideoID met Assistentie

Maximale beveiligings Video identificatie met assistentie zonder afbreuk te doen aan de gebruikerservaring.

Bij video-authenticatie met assistentie  van TrustCloud is een professionele video-agent live aanwezig tijdens het gehele verloop van de elektronische authenticatie, met als doel de gebruiker door de digitale ervaring te loodsen, eventuele incidenten ter plaatse op te lossen en een extra “beveiligingslaag” toe te voegen onder toezicht en bewaking van de agent zelf.

Met deze extra “beveiligingslaag” wordt de ondersteunde video-identificatie van TrustCloud de veiligste identificatiemethode ter wereld. De combinatie van ultramoderne verificatietechnologieën, opname van videogesprekken, sessie-auditing en professioneel toezicht door een ervaren identiteitsmedewerker vormt een viervoudige veiligheidsbarrière die elke poging tot identiteitsfraude verijdelt en fraudeurs afschrikt. Bovendien wordt de ondersteunde video-identificatie achteraf door de backoffice gecontroleerd om te garanderen dat de dienst correct is uitgevoerd en dat aan alle veiligheidsnormen is voldaan.

Een meer menselijke dan digitale ervaring

Terwijl de echte identiteit van gebruikers op een onmiskenbare manier wordt gegarandeerd, maakt de modus met assistentie van TrustCloud VideoID het hele digitale proces menselijker en levert het een zeer positieve gebruikerservaring. Dankzij de aanwezigheid van de video-agent aan de andere kant van het scherm voelt de gebruiker zich te allen tijde begeleid door een echt persoon. Dit stelt u in staat al uw vragen met de agent op te lossen en geeft u het vertrouwen dat u het proces correct zult afronden. In die zin versterkt de modus met assistentie de loyaliteit van de klant aan de digitale processen van het bedrijf dat TrustCloud VideoID contracteert, waardoor de opzeggingspercentages dalen en de digitale transformatie van het bedrijf wordt geconsolideerd.

Dankzij de persoonlijke assistentie van de videoagent is de ondersteunde video-identificatie van TrustCloud bijzonder nuttig voor minder gedigitaliseerde bevolkingsgroepen en voor mensen met speciale behoeften die digitale instrumenten niet volledig autonoom kunnen bedienen, zoals bv. blinden.

Proces met assistentie Video Identificatie

De klant verzoekt het video-identificatieproces via de TrustCloud-dienst.

TrustCloud activeert alle processen van de dienst en stuurt een link terug om de videoconferentie uit te voeren.

De klant activeert de link en de opname begint.

Het Call Center ontvangt de inkomende oproep en de agent voert de video-identificatie uit.

Na video-identificatie worden alle relevante gebeurtenissen en diensten geactiveerd.

Bewijsmateriaal wordt verkregen via de API van het videoplatform en kennisgevingen worden naar de cliënt gestuurd.

Dergelijk bewijs wordt veilig opgeslagen (met gebruikmaking van fysieke en cryptografische maatregelen) in het TrustCloud Vault-bestand dat via het TrustCloud-platform aan de cliënt ter beschikking wordt gesteld, en er worden kennisgevingen naar de cliënt gestuurd.

Voordelen van VideoID met Assistentie

TrustCloud’s video-identificatie met assistentie biedt bedrijven ’s werelds meest veilige en rigoureuze identificatiemethode, zonder dat het bedrijf een eigen team van video-agenten hoeft op te zetten. Deintegratie van de video-identificatiedienst in het bedrijf is compleet, met inbegrip van de gekwalificeerde video-agenten van Branddocs, die vervolgens ter beschikking worden gesteld voor de behoeften van het bedrijf.

De eindgebruiker van zijn kant profiteert van de gespecialiseerde en geïndividualiseerde assistentie van een video-agent die hem/haar zal begeleiden en hem/haar zal helpen bij alle twijfels of incidenten die zich tijdens de authentificatie kunnen voordoen. Het team van meer dan 100 professionele video-agenten bij Branddocs is meertalig en worden gerekruteerd op basis van hun taal en locatie, zodat gebruikers begeleid worden door iemand die hun taal spreekt en kan inspelen op hun culturele omstandigheden (bv. bij het aanpassen van de biometrische analyse voor Arabische vrouwen met een hoofddoek of andere gezichtsbedekkingen).

Dit zijn enkele van de andere voordelen die TrustCloud VideoID met assistentie biedt:

  • Het vermenselijkt het elektronische authentificatieproces en verbetert de toegankelijkheid ervan voor minder gedigitaliseerde mensen en anderen met speciale behoeften.
  • Biedt een wereldwijd schaalbare authenticatiedienst door een meertalig team van lokaal aangeworven videoagenten
  • Het levert een zeer positieve gebruikerservaring die het merkimago van het bedrijf versterkt en zijn digitale transformatie consolideert.
  • Verbetert de prestaties van het authenticatieproces door onmiddellijke oplossing van incidenten tussen de gebruiker en de videoagent mogelijk te maken.
  • Het toezicht en het menselijke oordeel van de videoagent vullen de onnauwkeurigheden van de technologie tijdens de authentificatie aan en corrigeren deze.