KYX Orchestrator

De choreograaf die verificatie van klanten (KYC) en bedrijven (KYB) in enkele seconden mogelijk maakt, waardoor fraude, risico’s en financiële criminaliteit worden beperkt.

KYC-verificatie (Know Your Customer) is het verplichte proces van identificatie en verificatie van de identiteit van een klant bij het openen van een rekening en periodiek na verloop van tijd.

KYC Orchestration, TrustCloud KYC, is opgezet om bedrijven te helpen te voldoen aan antiwitwasvoorschriften (AML) en KYC-regelgeving en om de internationale vereisten voor elektronische identiteitsverificatie van verschillende gereguleerde sectoren en gereguleerde entiteiten te ondersteunen.

KYB (Know your Business) is een wettelijke verplichting voor bedrijven, samen met fraudepreventiepraktijken. KYB-verificatie is een grondige screening van een bedrijf en de mensen die ermee verbonden zijn.

De orkestratie van KYB, TrustCloud KYB, helpt bij het automatiseren van workflows met betrekking tot nalevingskwesties (AML en KYB), analyseert de Ultimate Beneficial Owner (UBO)-structuur, vermindert handmatige backoffice-activiteiten, maakt optimaal gebruik van digitale processen, vermindert het risico op fraude en stelt bedrijven in staat zich te concentreren op belangrijke juridische en nalevingsoverwegingen.

Voordelen

KYB

 • Real-time verificatie en validatie van bedrijven.
 • Toegang tot overheidsdatabases en openbare bestanden.
 • Vermindering van het risico van fraude met vervalste documenten.
 • Op maat maken van verificatieregels.
 • Transparante verificatie.
 • Toezicht op de prestaties en de financiële gezondheid van de onderneming.
 • Transacties traceren.
 • Vermindert handmatige identiteitscontroles.

KYC

 • Directe klantenwerving.
 • Beperking van het risico van online fraude.
 • Naleving van de AML-verordening.
 • Verbeterde opsporing van fraude.
 • Eenvoudige integratie.

KYB

 • Verification & Validation of companies in real time.
 • Access government databases and public registries.
 • Risk reduction of forged document fraud.
 • Customization of verification rules.
 • Transparent verification.
 • Monitorisation of company’s performance & financial health.
 • Transaction tracking.
 • Reduce manual identity verifications.

KYC

 • Immediate customer acquisition
 • Online fraud risk mitigation
 • AML regulation compliance
 • Enhance fraud detection
 • Easy integration