TrustCloud BioID

Biometrische Identificatie

Biometrie (uit de Griekse bios – leven en metron – meting) is de automatische studie voor de eenduidige herkenning van de mens op basis van een of meer gedragsmatige of intrinsieke fysieke kenmerken.

Vingerafdrukken, netvlies, iris, gezichtspatronen, handaders of palmgeometrie zijn voorbeelden van fysieke kenmerken (statisch), terwijl voorbeelden van gedragskenmerken zijn: handtekening, stap en of klik (dynamisch).

Biometrie heeft daarom tot doel een persoon te identificeren aan de hand van zijn fysieke of gedragskenmerken.

TrustCloud BioID

Met TrustCloud BioID kunnen de identiteitsverificatie en conversie van biometrische patronen van de gebruiker worden vastgelegd.

Door het nemen van een selfie, het vastleggen van de stem of andere kenmerken, registreert TrustCloud BioID de belangrijkste herkenningselementen en zet deze om in een patroon waarmee de persoon herkent kan worden en wat gebruikt kan worden binnen uw proces.

Wanneer een selfie wordt gemaakt voor de eerste keer in het proces, zal een biometrisch register worden aangemaakt om deze in de toekomst te vergelijken met de volgende authenticaties. Hiermee krijgt de gebruiker tot een applicatie of kan hiermee een specifieke transactie uit te voeren.

Met dit persoonlijke en gecodeerde patroon van slechts 6kb wordt de identiteit gecontroleerd zonder dat de foto verstuurd hoeft te worden. Dankzij de levendigheidsdetector worden de toegang en de transacties beveiligd, waardoor phising, identiteitsdiefstal en Man-in-the-Middle worden vermeden.

Biometrische identificatie

TrustCloud BioID vergelijkt 30.000 punten op het gezicht, met een succespercentage van 99,998%.

De foto wordt niet naar de bank gestuurd

Intelligent leerpatroon

Verminderd gewicht van het patroon

Foto- en Videodetector

Gecodeerd en registreert patroon

Voorkomt phishing, identiteitsdiefstal en Man in the Middle