Vertrouwde gekwalificeerde diensten

Branddocs is een Qualified Trust Service Provider van Qualified Electronic Signature and Seal Preservation (PSC – EIDAS) en biedt daarom de grootste wettelijke garanties aan zijn klanten, door hen te voorzien van bewijs van het hoogste niveau.

De Europese eIDAS-verordening bepaalt dat personen en bedrijven hun nationale elektronische identificatiesystemen (eID) kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot overheidsdiensten in andere landen van de Europese Unie.

Bovendien creëert de eIDAS-verordening een Europese interne markt voor betrouwbare elektronische diensten – eTS (electronic Trusted Services) die in elk deel van de wereld van toepassing is als een maximale exponent van hetzelfde.

In deze zin worden in artikel 3.16 als vertrouwde diensten aangemerkt de diensten die bestaan uit:

Het aanmaken, verifiëren en valideren van elektronische handtekeningen, elektronische zegels of elektronische tijdstempels, gecertificeerde elektronische leveringsdiensten en certificaten met betrekking tot deze diensten.

Het creëren, verifiëren en valideren van certificaten voor website-identificatie.

Het bewaren van handtekeningen, elektronische zegels of certificaten met betrekking tot deze diensten.

Europese verordening eIDAS

Branddocs TrustCloud is ontstaan als een platform of een wolk van oplossingen om alle aspecten van de nieuwe Europese regelgeving inzake elektronische identificatie en vertrouwensdiensten op te lossen: VERORDENING (EU) Nr. 910/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, en ter gelegenheid van de regulering van de UETA- en ESIGN-wet van de Verenigde Staten voor de regulering van elektronische handtekeningen.

De Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende identificatie- en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (eIDAS-verordening), die op 23 juli 2014 door de wetgevers is vastgesteld, is een mijlpaal die een voorspelbaar regelgevingskader biedt en veilige, naadloze elektronische transacties tussen bedrijven, burgers en overheidsinstanties mogelijk maakt.