Compliance by design

We voldoen aan de wereldwijde nalevingsnormen en overtreffen deze.

Branddocs’ topprioriteit is de privacy en de beveiliging van informatie over het digitale vermogen en de gegevens van onze klanten, evenals de strikte naleving van alle voorschriften die bij het gebruik van digitale transacties komen kijken.

Branddocs overtreft dan ook te allen tijde de nationale en internationale veiligheidsnormen, de regelgeving die betrokken is bij de processen en de vastgestelde compliance-eisen.

Wij bevorderen voortdurend de best practices in de sector op het gebied van audits, certificeringen en beoordelingen door derden, en al onze ontwikkelingen komen voort uit hun conceptualisering gericht op naleving van de regelgeving in de markten waar TrustCloud actief is.

Slide 1 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
legal@brand-docs.com
CONTACT