TrustCloud Sign

De module voor Elektronisch Ondertekenen met alle beschikbare opties op de markt

TrustCloud Sign biedt Uw bedrijf een oplossing voor alle elektronische ondertekeningen. Het ondertekenen is eenvoudig, geavanceerd, gekwalificeerd en word biometrisch gecontroleerd via de verschillende opties die zijn opgenomen in TrustCloud Sign. Hierdoor kan elke transactie beveiligd worden en kunnen er zelfs meerdere transacties tegelijk gelanceerd worden.

TrustCloud Sign is de dienst van TrustCloud die het ondertekeningsproces van begin tot eind beheert en kan worden gecombineerd met andere veilige digitale transacties zoals de identificatie van de ondertekenaar of de validatie van zijn identiteitsbewijs.

Handtekeningfuncties

Slide Genereren van de handtekening Controle van de handtekening Beheer van de evenementen van het bedrijf OTP-verzending en -controle Verzameling van bewijsmateriaal uit het ondertekeningsproces Bijvoeging van handtekeningen in documenten Het genereren van het document met de nodige stempels en handtekeningen Opstelling van het bewijsstuk

Soorten elektronische ondertekeningen

De meest elementaire versie van de elektronische ondertekening staat bekend als eenvoudige elektronische ondertekening, en de Europese eIDAS-verordening definieert deze als de gegevens in het elektronisch formaat die aan andere elektronische gegevens zijn gekoppeld of die op een logische manier met hen zijn geassocieerd die de ondertekenaar gebruikt om te ondertekenen.

We kunnen dit type ondertekening vinden in voorbeelden zoals:

  • De ondertekening met een elektronische pen bij gebruik van een credit- of debietkaart in een winkel.
  • Het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Met behulp van een coördinatenkaart.

De geavanceerde elektronische handtekening is de elektronische handtekening die het mogelijk maakt de ondertekenaar te identificeren (identiteit) en elke latere wijziging van de ondertekende gegevens op te sporen (integriteit). Het is ook op een unieke manier verbonden met de ondertekenaar en is gecreëerd door middel van middelen die de ondertekenaar onder zijn exclusieve controle kan houden.

Een gekwalificeerde elektronische handtekening (“erkend” volgens de eerder genoemde regelgeving) is een geavanceerde elektronische handtekening op basis van een gekwalificeerd digitaal certificaat en gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van handtekeningen. Een gekwalificeerde elektronische handtekening heeft dezelfde waarde voor gegevens in elektronische vorm als een handgeschreven handtekening heeft voor gegevens in papieren vorm. Een gekwalificeerde handtekening is een handtekening die bijvoorbeeld wordt gegenereerd met digitale certificaten van de FNMT of de Kamer van Koophandel (Camerfirma) en de elektronische identiteitskaart, op voorwaarde dat deze wordt uitgevoerd in een gekwalificeerde HSM (Hardware Security Module) van een CA (Certificate Authority).

Over eIDAS

Gezien het belang van veilige digitale transacties en met het oog op de bevordering van een interne digitale markt en de totstandbrenging van een communautair rechtskader voor het gebruik van elektronische handtekeningen en andere vertrouwde diensten is Verordening 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (“eIDAS-verordening“) vastgesteld.

Deze verordening is sinds juli 2016 volledig van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, waarbij zowel de vorige Richtlijn 1999/93/EG betreffende elektronische handtekeningen als de nationale wet- en regelgeving waarvan de inhoud in strijd is met de bepalingen van eIDAS, is ingetrokken.

Verschil tussen digitale en elektronische handtekeningen

Digitale handtekening

Een digitale handtekening is een cryptografische technologie die de ontvanger van een digitaal ondertekend bericht in staat stelt om te bepalen welke entiteit het bericht heeft voortgebracht (zodat de oorsprong kan worden geverifieerd en het bericht niet wordt verworpen), en om te bevestigen dat het bericht niet is gewijzigd sinds het door de afzender van het document bij de handtekening is ondertekend (d.w.z. om de integriteit ervan te garanderen).

Elektronische handtekening

De digitale handtekening is een breder concept dan de elektronische handtekening omdat het verwijst naar een aantal cryptografische methoden, terwijl het concept “elektronische ondertekening” fundamenteel juridisch van aard is.

Volgens de wetgeving is de elektronische handtekening dus de reeks gegevens die betrekking hebben op een persoon die in elektronische vorm is vastgelegd en die samen met anderen of in verband met hen kan worden gebruikt als middel om de ondertekenaar te identificeren.

Biometrische handtekening

Anderzijds is de biometrische handtekening een soort digitale handtekening die gebruik maakt van de fysieke kenmerken van de ondertekenaar (vingerafdruk, iris, lijn die wordt gebruikt bij het ondertekenen met een digitale pen …) om door te gaan met de identificatie ervan.

De biometrische handtekening is een technologie die het mogelijk maakt om het beeld van de handgeschreven handtekening vast te leggen door middel van het digitaliseren van tabletten met de biometrische gegevens van de ondertekenaar – snelheid, schrijfversnelling, druk, verbuigingen, veranderingen van richting en de vlucht van de pen.

Deze kenmerken identificeren de ondertekenaar op unieke wijze, aangezien ze inherent zijn aan de persoon en elk individu op unieke wijze kunnen worden geauthenticeerd.

Toepassing van de biometrische handtekening

Net als andere elektronische handtekeningen maakt de biometrische handtekening het mogelijk om documenten te ondertekenen zonder de noodzaak van papier. Elk type zakelijke of persoonlijke procedure kan met deze technologie worden uitgevoerd.

Door het digitaliseren van tabletten (of andere apparaten die zijn voorbereid voor biometrische ondertekening) kunnen de partijen overeenkomsten sluiten, contracten afsluiten, en dit alles met een hoog niveau van vertrouwen, vergelijkbaar met de handgeschreven handtekening op papier, met dezelfde wettelijke en juridische geldigheid. Het document wordt namelijk niet alleen opgeslagen met de handtekening van de ondertekenaar, maar ook met de biometrische gegevens van de ondertekenaar, die aan het document worden gehecht. Het gehele bewijsmateriaal zal worden gecodeerd en naar behoren worden opgeslagen om de authenticiteit en de veiligheid ervan te waarborgen.

De biometrische handtekening is een technologie die het mogelijk maakt om het beeld van de handgeschreven handtekening vast te leggen door middel van het digitaliseren van tabletten met de biometrische gegevens van de ondertekenaar – snelheid, schrijfversnelling, druk, verbuigingen, richtingsveranderingen en penvlucht. Deze kenmerken identificeren de ondertekenaar op unieke wijze, aangezien ze inherent zijn aan de persoon en elk individu op unieke wijze kunnen worden geauthenticeerd.

Voordelen van de biometrische handtekening

Door in een groot deel van de processen te kunnen afzien van papier, zullen bedrijven aanzienlijke kostenbesparingen, meer zekerheid en transparantie hebben.

Bovendien heeft de technologie van de biometrische handtekening de volgende voordelen:

  • Fraudebestrijding: dit is mogelijk door de identificatie van de ondertekenaar op het moment van ondertekening.
  • Handtekeninggarantie: het handtekeningproces laat niet toe een handtekeningproces te sluiten zolang niet alle gevraagde handtekeningen zijn vastgelegd.
  • Controle van het document en de handtekeningen: de technologie vergemakkelijkt de verificatie van de authenticiteit van de documenten en hun respectieve handtekeningen.
  • Procesverbetering: digitale processen versnellen alle vormen van persoonlijk of professioneel beheer, waardoor de efficiëntie en transparantie ervan toeneemt.