TrustCloud Orchestrator

TrustCloud Orchestrator is de dienst van TrustCloud Vault die alle noodzakelijke stappen beheert voor klanten om veilige digitale transacties van identificatie, handtekening, video, betalingen en bewaring op een nauwkeurige manier uit te voeren.

Hiervoor ontvangt TrustCloud Orchestrator de verzoeken van de systemen van de klanten en zet deze om in objecten die door de andere TrustCloud diensten begrepen kunnen worden.

Zodra deze objecten zijn gecreëerd, beheert de orchestrator de volledige stroom van elke use case om informatie te laten stromen tussen de verschillende TrustCloud diensten en de klantsystemen.

Ten slotte stuurt hij alle bewijzen die door de digitale middelen worden gegenereerd naar de gekwalificeerde bewaarder of behouder, die ze in TrustCloud Vault bewaakt en hun identiteit, integriteit en intentie garandeert.