Blockchain Depot

Naast de dienst Elektronische Bewaring en Elektronische Notarisdeposito’s maakt TrustCloud Vault het mogelijk om bewijs te deponeren dat afkomstig is van de beveiligde digitale transacties van uw bedrijf in de Blockchain.

Blockchain zijn geschikt als registratiesysteem omdat ze verschillende niet-verwante actoren in staat stellen om informatie te delen zonder dat er een centrale beheerder nodig is.

In de Blockchain worden de transacties verwerkt door een netwerk van gebruikers die als een consensusmechanisme fungeren, zodat ze allemaal tegelijkertijd hetzelfde gedeelde registersysteem creëren. Een volstrekt onveranderlijke methode van vertrouwde derden die de totale integriteit van het daarin vervatte elektronische bewijs garandeert.